Naša škôlka

 

Zakladateľom našej škôlky je Stanisław Typer, ktorý začal sadiť prvé ruže v roku 1968. Postupne zvyšoval produkciu a v roku 1979 začal s výsadbou ovocných stromčekov. 
 
Prvé podpníky pochádzali zo škôlky ovocinárskeho inštitútu s názvom Instytut Sadowniczy v Brzeznej. Postupne kupoval ďalšiu výbavu a rozvíjal produkciu. Spolu so 
Stanisławom pracoval aj jeho syn Krzysztof, ktorý v roku 1995 prevzal celé hospodárstvo, rozvíjal ho a zavádzal ďalšie inovácie. 
 
V súčasnosti sa škôlka špecializuje na produkciu ovocných stromov a nová generácia tak pokračuje v zachovávaní rodinnej tradície.
 
Naše mesto má v tejto sfére dlhú tradíciu. Prečítajte si krátky príbeh o histórii ovocných škôlok v Zasowe.
 
 
 
 

GALÉRIA FOTOGRAFIÍ

 

KontaKt

39-209 Zasów 19
pevna linka: +48 14 68 31 416
mobil: +48  691 704 907
e-mail: drzewkaikrzewy24@gmail.com
Wszelkie prawa zastrzeżone